Funkcjonalność programu

 

Silnik programu Lordui napisany jest w języku Java, dzięki czemu można go uruchamiać pod różnymi systemami operacyjnymi. Jednak ze względu na specyficzną funkcjonalność (i specyficzne wymagania) zostały i zostaną zaimplementowane różne moduły zależne od platformy systemu operacyjnego. Nie wszystkie systemy operacyjne są w tej chwili w pełni obsługiwane. Poniższa tabelka pokazuje aktualny stan dla Edytora Lordui i jego wtyczek:

Spis obsługiwanych funkcjonalności na poszczególnych platformach systemów operacyjnych
  Microsoft Windows
  XP Vista/7
  32bit 64bit 32bit 64bit
Silnik + + + +
Obsługa zdarzeń urządzeń wskazujących
(mysz/klawiatura)
+ + + +
Podstawowa wersja OCR + + Wymagane ręczne wyłączenie algorytmów "Cleartext" Wymagane ręczne wyłączenie algorytmów "Cleartext"
Operacje na oknach + Brak + Brak
Obsługa maila + + + +
Obsługa przezroczystych okien + + + +