Cleartype

 

System operacyjny Microsoft Windows w celu polepszenia estetyki obrazu stosuje delikatne rozmycie czcionek. W Microsoft Windows XP funkcjonalność ta była domyślnie wyłączona, jednak w nowszych systemach - tj. Windows Vista czy Windows 7 funkcjonalność ta jest domyślnie włączona.

Porównanie widoku z cleartype wyłączonym i włączonym

Dużą wadą tej zmiany jest fakt, że fragment ekranu (np. fragment strony internetowej, fragment programu) zapisany pod jednym systemem operacyjnym często będzie się różnił od zupełnie analogicznego fragmentu ekranu na innym systemie operacyjnym. Utrudnia to nie tylko wykonanie dokładnego OCR'a, ale także np. wyszukanie wykonanych wcześniej wzorców (np. strony internetowej).

Porównanie powiększonego widoku z cleartype wyłączonym i włączonym

Podczas korzystania z Lordui zdecydowanie zaleca się wyłączenie rozmywania obrazu.