Regulamin Sklepu Internetowego 1. Stroną dokonującą zakupów zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie strony internetowej jest FUNIT Krzysztof Tomasz Mroczek ul. Niemirowska 1/29 02-921 Warszawa NIP: 521-341-43-72, tel. 605 031 632 zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Przedmiotem transakcji są produkty dostępne w chwili zamówienia w sklepie internetowym na stronie http://lordui.com/pl/sklep zwanej dalej stroną Sklepu Internetowego.
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy są w Polskich Złotych i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych.
 5. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza na stronie sklepu internetowego (czyli m.in. podanie poprawnego adresu mailowego na który ma zostać wysłany przedmiot transakcji) oraz dokonanie płatności elektronicznej.
 6. Dostawa zamówionego towaru następuje drogą poczty elektronicznej. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przedmiot transakcji nie może dotrzeć do adresata, a także za problemy odbioru maila po stronie Klienta (np. z powodu przepełnienia skrzynki mailowej lub odrzucenia maila poprzez zabezpieczenia antyspamowe). Jednocześnie Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą celem poprawienia danych adresowych wysyłki lub ponownego nadania wysyłki elektronicznej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. ?O ochronie danych osobowych? (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 9. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronie Sklepu Internetowego, problemów w dostawie towaru, jakością towaru lub dowolnych innych należy kontaktować się ze Sprzedawcą. Dane kontaktowe podane są na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Gdy klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady lub otrzymany towar będzie niezgodny z umową, Klient ma prawo do reklamacji. W celu złożenia reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie. Aby możliwy był zwrot towaru w ramach reklamacji, konieczne jest zaprzestanie korzystania z przedmiotu umowy, umożliwienie Sprzedawcy dezaktywacji przedmiotu umowy oraz zwrócenie wszystkich otrzymanych przedmiotów.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ?O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny?, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo to jednak nie ma zastosowania w przypadkach: ?dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania? oraz ?świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu?. Warunkiem rezygnacji jest zaprzestanie korzystania z przedmiotu umowy, umożliwienie Sprzedawcy dezaktywacji przedmiotu umowy oraz zwrócenie wszystkich otrzymanych przedmiotów.
 12. W przypadku dokonywania płatności przez Dotpay, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP.
 13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.